Katolický kalendář

Svátky v kalendáři Římskokatolické církve.

LEDEN

1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie
2.1. sv. Basil Veliký a Řehoř Naziánský
3.1. sv. Jenovéfa  Nejsvětější jméno Ježíš
4.1. sv. Anděla z Foligna
5.1. sv. Telesfor
6.1. Slavnost Zjevení Páně
7.1. sv. Rajmund z Penafortu
8.1. sv. Severin
9.1. sv. Julián
10.1. sv. Agathon (Dobromil)
11.1. ct. Marie Elekta
12.1. sv. Probus (Pravoslav)
13.1. sv. Hilarius z Poitiers
14.1. sv. Sáva Srbský
15.1. sv. Pavel Poustevník
16.1. sv. Marcel I
17.1. sv. Antonín Veliký
18.1. Panna Maria, Matka jednoty křesťanů
19.1. sv. Márius a Marta a jejich synové
20.1. sv. Fabián a Šebestián
21.1. sv. Anežka Římská
22.1. sv. Vincenc
23.1. sv. Ildefons
24.1. sv. František Saleský
25.1. Svátek Obrácení svatého Pavla
26.1. sv. Timotej (Bohuslav) a Titus
27.1. sv. Anděla Mericiová
28.1. sv. Tomáš Akvinský
29.1. sv. Sulpicius
30.1. sv. Martina
31.1. sv. Jan Bosko

ÚNOR

1.2. sv. Pionius
2.2. Svátek Uvedení Páně do chrámu
3.2. sv. Blažej  sv. Ansgar (Oskar)
4.2. sv. Ondřej Corsini
5.2. sv. Agáta (Háta, Dobruše)
6.2. sv. Pavel Miki a druhové
7.2. sv. Richard
8.2. sv. Jeroným Emiliani  ct. Mlada
9.2. sv. Apollonie
10.2. sv. Scholastika
11.2. Panna Maria Lourdská
12.2. sv. Benedikt Aniánský
13.2. sv. Kateřina Ricciová
14.2. sv. Valentin
15.2. sv. Jiřina
16.2. sv. Juliána
17.2. sv. Alexius a druhové
18.2. sv. Simeon
19.2. bl. Godšalk
20.2. sv. Nikefor
21.2. sv. Petr Damiani
22.2. svátek Stolce sv. Petra
23.2. sv. Polykarp
24.2. sv. Modest
25.2. sv. Valburga
26.2. sv. Alexandr
27.2. sv. Gabriel od Bolestné Panny Marie
28.2. sv. Roman

BŘEZEN

1.3. sv. Suitbert
2.3. sv. Simplicius
3.3. sv. Kunhuta
4.3. sv. Kazimír
5.3. sv. Teofil (Bohumil)
6.3. bl. Friedrich (Bedřich, Miroslav)
7.3. sv. Perpetua a Felicita ( Blažena)
8.3. sv. Jan z Boha
9.3. sv. Františka Římská
10.3. sv. Jan Ogilvie
11.3. sv. Eulogius z Kordoby
12.3. sv. Kvirin
13.3. sv. Patricie (Vlasta)
14.3. sv. Matylda
15.3. sv. Longin
16.3. sv. Heribert
17.3. sv. Patrik
18.3. sv. Cyril Jeruzalémský
19.3. Slavnost sv. Josefa
20.3. sv. Archip
21.3. bl. Serapion
22.3. sv. Epafrodit
23.3. sv. Turibius z Mongroveja
24.3. sv. Kateřina Švédská
25.3. Slavnost Zvěstování Páně
26.3. sv. Kastulus (Haštal)
27.3. sv. Rupert
28.3. sv. Rogát
29.3. bl. Ludolf (Slavomil)
30.3. sv. Jan Klimak
31.3. bl. Balbína

DUBEN

1.4. sv. Makarius (Blahomír)
2.4. sv. František z Pauly
3.4. sv. Nikita
4.4. sv. Izidor
5.4. sv. Vincenc Ferrerský
6.4. sv. Notger
7.4. sv. Jan Křtitel de la Salle
8.4. sv. Albert
9.4. sv. Marie Kleofášova
10.4. sv. Michael de Sanctis
11.4. sv. Stanislav
12.4. sv. Julius
13.4. sv. Martin
14.4. sv. Lambert
15.4. sv. Anastázie
16.4. sv. Bernadetta Soubirousová
17.4. sv. Inocenc
18.4. sv. Krescenc (Rostislav)
19.4. sv. Ema
20.4. sv. Hugo
21.4. sv. Anselm
22.4. sv. Leonid
23.4. Svátek sv. Vojtěcha
24.4. sv. Jiří
25.4. Svátek sv. Marka
26.4. sv. Richarius
27.4. sv. Zita
28.4. sv. Petr Chanel  sv. Ludvík Maria Grignion
29.4. Svátek sv. Kateřiny Sienské
30.4. sv. Zikmund

KVĚTEN

1.5. Dělník sv. Josef
2.5. sv. Atanáš
3.5. Svátek sv. Filipa a Jakuba
4.5. sv. Florián
5.5. sv. Gothard
6.5. sv. Jan Sarkander
7.5. sv. Benedikt II
8.5. Panna Maria, Prostřednice všech milostí
9.5. sv. Hermus
10.5. sv. Izidor
11.5. sv. Ignác z Láconi
12.5. sv. Pankrác  sv. Nereus a Achilleus
13.5. sv. Ondřej Hubert Fournet
14.5. Svátek sv. Matěje, apoštola
15.5. sv. Žofie
16.5. Svátek sv. Jana Nepomuckého, hlavního patrona Čech
17.5. sv. Paschal Baylon
18.5. sv. Jan I
19.5. sv. Petr Celestýn
20.5. sv. Klement M. Hofbauer  sv. Bernardin Sienský
21.5. sv. Ondřej Bobola
22.5. sv. Julie
23.5. sv. Jan Křtitel de Rossi
24.5. sv. Vincent Lerinský
25.5. sv. Beda Ctihodný  sv. Řehoř VII.  sv. Marie Magdaléna de Pazzi
26.5. sv. Filip Neri
27.5. sv. Augustin z Canterbury
28.5. sv. Emil
29.5. sv. Maximin
30.5. sv. Zdislava
31.5. Svátek Navštívení Panny Marie

ČERVEN

1.6. sv. Justin
2.6. sv. Marcelin a Petr
3.6. sv. Karel Lwanga a druhové
4.6. sv. František Caracciolo
5.6. sv. Bonifác
6.6. sv. Norbert
7.6. sv. Robert
8.6. sv. Medard
9.6. sv. Efrém Syrský
10.6. sv. Maxim
11.6. sv. Barnabáš
12.6. sv. Jan z Fakunda
13.6. sv. Antonín z Padovy
14.6. sv. Anastáz
15.6. sv. Vít
16.6. sv. Benon (Zbyněk)
17.6. sv. Řehoř Barbarigo
18.6. sv. Marina
19.6. sv. Jan Nepomuk Neumann  sv. Romuald
20.6. sv. Silverius
21.6. sv. Alois Gonzaga
22.6. sv. Jan Fisher a Tomáš More
23.6. sv. Josef Cafasso
24.6. Slavnost Narození sv. Jana Křtitele
25.6. sv. Vilém, ct. Ivan
26.6. sv. Jan a Pavel
27.6. sv. Cyril Alexandrijský
28.6. sv. Irenej (Lubomír)
29.6. Slavnost sv. Petra a Pavla
30.6. sv. prvomučedníci římští

ČERVENEC

1.7. sv. Theobald (Děpolt)
2.7. sv. Ota
3.7. Svátek sv. Tomáše
4.7. sv. Prokop
5.7. Slavnost sv. Cyrila a Metoděje
6.7. sv. Marie Gorettiová
7.7. sv. Wilibald
8.7. sv. Kilián
9.7. sv. Veronika Giulianiová
10.7. sv. Amálie (Libuše)
11.7. Svátek sv. Benedikta
12.7. sv. Jan Qualbert
13.7. sv. Jindřich
14.7. bl. Hroznata  sv. Kamil de Lellis
15.7. sv. Bonaventura
16.7. Panna Maria Karmelská
17.7. sv. Česlav a Hyacint
18.7. sv. Emilián
19.7. sv. Makrina
20.7. sv. Eliáš
21.7. sv. Vavřinec z Brindisi
22.7. Svátek sv. Marie Magdalény
23.7. Svátek sv. Brigity
24.7. sv. Kristina
25.7. svátek sv. Jakuba apoštola
26.7. sv. Jáchym a Anna
27.7. sv. Gorazd a druhové
28.7. sv. Nazarius a Celsus
29.7. sv. Marta
30.7. sv. Petr Chryzolog
31.7. sv. Ignác z Loyoly

SRPEN

1.8. sv. Alfons z Liguori
2.8. sv. Eusebius  sv. Petr Julián Eymard
3.8. sv. Lydie
4.8. sv. Jan Maria Vianney
5.8. Posvěcení římské baziliky Panny Marie
6.8. Svátek Proměnění Páně
7.8. sv. Kajetán  sv. Sixtus II. a druhové
8.8. sv. Dominik
9.8. Svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže
10.8. Svátek sv. Vavřince
11.8. sv. Klára
12.8. sv. Euplus  sv. Jana Františka de Chantal
13.8. sv. Poncián a Hippolyt  sv. Jan Berchmans
14.8. sv. Maxmilián Kolbe
15.8. Slavnost Nanebevzetí Panny Marie
16.8. sv. Štěpán Uherský
17.8. sv. Myron
18.8. sv. Helena
19.8. sv. Jan Eudes
20.8. sv. Bernard
21.8. sv. Pius X
22.8. Panna Maria Královna
23.8. sv. Růžena z Limy
24.8. Svátek sv. Bartoloměje apoštola
25.8. sv. Ludvík  sv. Benedikt a druhové
26.8. ct. Martin Středa
27.8. sv. Monika
28.8. sv. Augustin
29.8. Umučení sv. Jana Křtitele
30.8. sv. Fiakr
31.8. sv. Rajmund

ZÁŘÍ

1.9. sv. Jiljí
2.9. sv. Justus
3.9. sv. Řehoř Veliký
4.9. sv. Růžena z Viterba
5.9. sv. Viktorin (Vítězslav)  sv. Tereza z Kalkaty
6.9. sv. Magnus
7.9. sv. Melichar Grodecký
8.9. Svátek Narození Panny Marie
9.9. sv. Petr Klaver
10.9. bl. Karel Spinola
11.9. sv. Emil
12.9. sv. Quido  Jména Panny Marie
13.9. sv. Jan Zlatoústý
14.9. Svátek Povýšení sv. kříže
15.9. Panna Maria Bolestná
16.9. sv. Ludmila
17.9. sv. Kornélius a Cyprián  sv. Bellarmin
18.9. sv. Josef Kupertinský
19.9. sv. Januárius
20.9. sv. Ondřej, Pavel a druhové
21.9. Svátek sv. Matouše
22.9. sv. Mořic a druhové
23.9. sv. Konstanc z Ankony  sv. Pio z Pietrelciny
24.9. sv. Gerard (Jaromír)
25.9. sv. Kleofáš
26.9. sv. Kosma a Damián
27.9. sv. Vincenc z Paula
28.9. Slavnost sv. Václava
29.9. Svátek sv. archandělů Michaela, Gabriela a Rafaela
30.9. sv. Jeroným

ŘÍJEN

1.10. sv. Terezie od Dítěte Ježíše
2.10. sv. andělé strážní
3.10. sv. Maxmilián
4.10. sv. František z Assisi
5.10. sv. Palmác
6.10. sv. Bruno
7.10. Panna Maria Růžencová
8.10. sv. Simeon
9.10. sv. Dionýsius a druhové  sv. Jan Leonard
10.10. sv. Paulin
11.10. sv. German
12.10. sv. Radim
13.10. sv. Eduard
14.10. sv. Kalist I
15.10. sv. Terezie od Ježíše
16.10. sv. Hedvika  sv. Markéta Maria Alacoque
17.10. sv. Ignác Antiochijský
18.10. Svátek sv. Lukáše
19.10. sv. Izák Jogues a druhové
20.10. sv. Irena
21.10. sv. Hilarion
22.10. sv. Marie Salome
23.10. sv. Jan Kapistránský
24.10. sv. Antonín Maria Klaret
25.10. sv. Kryšpín
26.10. sv. Rustik
27.10. sv. Frumencius
28.10. Svátek sv. Šimona a Judy
29.10. sv. Narcis
30.10. sv. Marcel
31.10. sv. Wolfgang

LISTOPAD

1.11. Slavnost Všech svatých
2.11. Vzpomínka na všechny věrné zemřelé
3.11. sv. Martin de Porres
4.11. sv. Karel Boromejský
5.11. sv. Zachariáš a Alžběta
6.11. sv. Leonard (Linhart)
7.11. sv. Wilibrord
8.11. sv. Gottfried (Bohumír)
9.11. Svátek Posvěcení lateránské baziliky
10.11. sv. Lev Veliký
11.11. sv. Martin
12.11. sv. Josafat
13.11. Svátek sv. Anežky České
14.11. sv. Mikuláš Tavelič
15.11. sv. Albert Veliký
16.11. sv. Markéta Skotská
17.11. sv. Alžběta Uherská
18.11. Posvěcení římských bazilik sv. Petra a Pavla
19.11. sv. Mechtilda
20.11. sv. Felix z Valois
21.11. Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě
22.11. sv. Cecílie
23.11. sv. Klement I
24.11. sv. Ondřej Dung-Lac a druhové
25.11. sv. Kateřina
26.11. sv. Silvestr
27.11. sv. Virgil
28.11. sv. Mansuet (Miloslav)
29.11. sv. Saturnin
30.11. Svátek sv. Ondřeje

PROSINEC

1.12. sv. Edmund Kampián
2.12. sv. Bibiána
3.12. sv. František Xaverský
4.12. sv. Jan Damašský  sv. Barbora
5.12. sv. Sába
6.12. sv. Mikuláš
7.12. sv. Ambrož
8.12. Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu
9.12. sv. Valerie
10.12. sv. Julie a Eulálie
11.12. sv. Damas I. (Hostivít)
12.12. Panna Maria Guadalupská
13.12. sv. Lucie (Světluše)
14.12. sv. Jan od Kříže
15.12. sv. Valerián
16.12. sv. Adelhaida (Adéla)
17.12. sv. Lazar
18.12. sv. Rufus a Zosim
19.12. bl. Urban
20.12. sv. Dominik Siloský
21.12. sv. Petr Kanisius
22.12. sv. Servul
23.12. sv. Jan Kentský
24.12. Štědrý den
25.12. Slavnost Narození Páně
26.12. sv. Štěpán
27.12. sv. Jan Evangelista
28.12. sv. Betlémské děti, mučedníci
29.12. sv. Tomáš Becket
30.12. sv. Evžen
31.12. sv. Silvestr

Pozn.: Toto kalendárium není navázáno na konkrétní rok, proto v něm scházejí Velikonoční svátky a ostatní pohyblivé křesťanské svátky.

Zdroj: www.katolik.cz.

nahoru  |  zpět na úvodní stranu

vytištěno dne 31.01.2023 08:46 z www.kalendar.eu