Jozue

Jozue je sporadicky se vyskytující platné mužské jméno schválené v České republice pro zápis do matriky.

V České republice používá jméno 6 mužů (2x je užíváno jako samostatné osobní jméno; u víceslovných jmen se Jozue vyskytuje 2x jako první a 2x jako druhé jméno).

Jmeniny v kalendářích:

4. ledna    
1. září  

Příbuzná a gramaticky podobná osobní jména:

Jozef Józef Jozefa Józefa Jozefína Józefina József

zpět na úvodní stranu

vytištěno dne 02.06.2020 12:27 z www.kalendar.eu